بزرگترین قایق پلی اتیلنی یکپارچه در جهان
به زودی تصاویر و توضیحات اضافه می شوند.